Publication year: 2017

Normbildning i företag – mot en ny miljörätt, artikel i Vägar till ett effektivt miljöarbete, Sven-Ove Hansson och Karin Edvardsson, (red.), Boréa förlag 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *