Publication year: 2004

“Normativa tendenser på miljöområdet” i Miljö och hållbar utveckling – samhällsvetenskapliga perspektiv från en Lundahorisont. Studentlitteratur, Lund 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *