Publication year: 2004

Vad berättar våra nuvarande regler om dagens samhälle för framtida generationer? I Normvetenskapliga reflektioner (red. Annika Rejmer). Research Report in Sociology of Law 2004:5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *