Publication year: 2004

Hur får vi en bättre arbetsmiljö? Om strategier i arbetsmiljölagstiftningen över tid och vad vi kan lära av det. I Arbetsmiljö. Kunskap och handling. Studentlitteratur, Lund, 2004.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *