Publication year: 2003

“Att tänka rätt är lätt, att tänka nytt är svårt. Om att gå från ett idésystem till ett annat” i Fortsatt uferdig, festskrift til Thomas Mathiesen 70 år, Unipax Oslo 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *