Publication year: 1997

Rättssociologi – då och nu, (red.) (Sociology of Law – Past and Present) 1997,150 pp.