Publication year: 1978

Rättens samhälleliga funktioner (The Societal Functions of Law), Doctoral dissertation, Studentlitteratur, Lund 1978, 408 pp.