Media

Reporterns val – Lagstiftaren

På Rosenbad sitter kanslirådet Mattias Larsson och formulerar politiska viljor till lagar. Ibland är han rätt nöjd med formuleringarna. I Reporterns val låter Sukran Kavak oss återse lagstiftaren.

Read More

Håkan Hydén om: Lagars verkningar
– En lag är aldrig starkare än den norm som ligger under den.

Read More